Mała retencja nizinna

„Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych".

Rekultywacja terenów popoligonowych

Nadleśnictwo Chocianów uczestniczy w realizacji projektu "Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP"

Projekt ochrony przeciwpożarowej

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów.

Czas na las

Nadleśnictwo Chocianów wraz z jednostkami partnerskimi realizuje cykl edukacyjnych audycji radiowych pod hasłem "Czas na las"