Położenie

Nadleśnictwo Chocianów jest jednym z trzydziestu trzech nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Nadleśnictwo jest położone na terenie województwa dolnośląskiego, powiatów polkowickiego i bolesławieckiego. Swym zasięgiem obejmuje sześć gmin: Chocianów – Miasto, Chocianów – Obszar Wiejski , Polkowice, Przemków, Bolesławiec, Gromadka.

Historia

Nadleśnictwo Chocianów w obecnym kształcie (tj. składające się z obrębów: Chocianów oraz Wierzbowa) powstało w wyniku reorganizacji lasów na podstawie Zarządzenia Naczelnego Dyrektora LP z dniem 31 grudnia 1972 roku. Utworzone ono zostało z poprzednio istniejących nadleśnictw: Chocianów oraz Wierzbowa.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.