Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Chocianów jest jednym z trzydziestu trzech nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Nadleśnictwo jest położone na terenie województwa dolnośląskiego, powiatów polkowickiego i bolesławieckiego. Swym zasięgiem obejmuje sześć gmin: Chocianów – Miasto, Chocianów – Obszar Wiejski , Polkowice, Przemków, Bolesławiec, Gromadka.

Lasy nadleśnictwa Chocianów obejmują swym zasięgiem tereny położone między wsią Parchów na północy, a wsią Krzyżowa na południu (rozciągłość zasięgu w linii prostej północ – południe:  c.a. 15 km) oraz między wsią Trzebień na zachodzie, a wsią Szklary Dolne na wschodzie (rozciągłość zasięgu w linii prostej wschód – zachód: c.a. 32 km).
W układzie współrzędnych geograficznych lasy nadleśnictwa położone są między 15o 36´ i 16o04´ długości geograficznej wschodniej oraz między 51o19´ i 51o29´ szerokości geograficznej północnej.

Przyległymi nadleśnictwami są:
- od strony północnej – nadleśnictwa: Przemków (RDLP Wrocław),
- od strony południowej – nadleśnictwa: Złotoryja (RDLP Wrocław)
- od strony wschodniej – nadleśnictwo Lubin i Legnica (RDLP Wrocław)
- od strony zachodniej – nadleśnictwo: Świętoszów i Bolesławiec (RDLP Wrocław)
Obszar zasięgu terytorialnego nadleśnictwa charakteryzuje się dużą lesistością (64,7 %) w stosunku do przeciętnej krajowej, która w roku 2002 wynosiła 28,5 %.