Lista aktualności Lista aktualności

Lasy nadleśnictwa

Lasy Nadleśnictwa położone są w Krainie Śląskiej (V), Mezoregionie Borów Dolnośląskich i Wzgórz Dalkowskich.

 

Nadleśnictwo składa się z 2 obrębów: Chocianów i Wierzbowa. Nadleśnictwo podzielone jest na 12 leśnictwach oraz gospodarstwo szkółkarskie. Dominującymi siedliskowymi typami lasu na terenie Nadleśnictwa są Bśw, BMw oraz BMśw. Zdecydowana przewaga siedlisk borowych determinuje skład gatunkowy drzewostanów w których dominuje sosna i brzoza. Bazę nasienną Nadleśnictwa stanowią Gospodarcze Drzewostany Nasienne oraz Źródła Nasion. Część lasów Nadleśnictwa zaliczono do lasów ochronnych, z czego najwięcej stanowią lasy wodochronne.