Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż drewna wielowymiarowego, sadzonek drzew i krzewów leśnych, a w sezonie przedświątecznym – także choinek.

Sprzedaż drewna

Cenniki na sortymenty drzewne obowiązujące od dnia 23 czerwca 2021 r. - zgodnie z Decyzją nr 16/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Chocianów oraz "Zasady rozpatrywania reklamacji drewna zakupionego w Nadleśnictwie Chocianów" wprowadzone Zarządzeniem Nr 23/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Chocianów z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad rozpatrywania reklamacji drewna znajdą Państwo poniżej.
Prosimy o kontakt telefoniczny, jeśli interesuje Państwa zakup drewna.

Sprzedaż choinek

Sprzedaż choinek odbywa się w leśniczówkach. Adresy znajdą Państwo w zakładce kontakt. Cennik detaliczny na choinki wprowadzony Decyzją nr 27/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Chocianów z dnia 8 grudnia 2020 roku znajdą Państwo poniżej.
 

Sprzedaż sadzonek

Sprzedaż sadzonek gatunków drzew i krzewów leśnych odbywa się w siedzibie nadleśnictwa wg. cen określanych co roku Decyzją Nadleśniczego Nadleśnictwa Chocianów. Wydanie sadzonek na podstawie wystawionej asygnaty odbywa się na Szkółce Leśnej w Pasterniku. Informację na temat możliwości zakupu sadzonek oraz ich cen można uzyskać na stronie internetowej https://sadzonki.wroclaw.lasy.gov.pl/