Certyfikat FSC

Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu certyfikatu Forest Stewardship Council jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

Certyfikat PEFC

W 2021 roku regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu po raz kolejny otrzymała Certyfikat PEFC.