Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat PEFC

W 2018 roku regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu po raz kolejny otrzymała Certyfikat PEFC.

W związku z powyższym RDLP Wrocław wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w dokumencie nr 4 Rady PEFC Polska "Polskie  kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów"

Certyfikat został udzielony 27.04.2018 roku. Ważność certyfikatu do 26.10.2021 roku.