Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat PEFC

W 2021 roku regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu po raz kolejny otrzymała Certyfikat PEFC.

W związku z powyższym RDLP Wrocław wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w dokumencie nr 4 Rady PEFC Polska "Polskie  kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów"

Certyfikat został wydany 15.10.2021 roku i jest ważny do 26.10.2024 roku.