Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 52 lata, a przeciętna zasobność to 211 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

• 88,94 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerka
• 10,81 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
• 0,25 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych

• 86,10 proc. – sosna, modrzew
• 2,54 proc. –  świerk
• 2,37 proc. – dąb,
• 6,61 proc. – brzoza
• 0,89 proc. – buk
• 1,34 proc. – olcha
• 0,15 proc. – pozostałe
 

Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

• 3,49 proc. – grunty nie zalesione
• 13,36 proc. – I klasa
• 21,47 proc. – II klasa
• 21,27 proc. – III klasa
• 25,30 proc. – IV klasa
• 8,76 proc. – V klasa
• 2,39 proc. – VI klasa
• 0,68 proc. – VII klasa
• 0,31 proc. – VIII klasa i starsze
• 0,28 proc. – KDO (klasa do odnowienia czyli powierzchnia w 30% wycięta rębnią złożoną i nie odnowiona lub odnowiona na mniej niż 30%)
• 2,68 proc. – KO (klasa do odnowienia czyli powierzchnia odnowiona w przedziale 30% - 99%)