Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa znajdują się piesze i rowerowe szlaki turystyczne, stanowiące łączniki między szlakami Przemkowskiego Parku Krajobrazowego i pozostałymi szlakami regionu.

Można tu wymienić:

  • Szlak żółty „Zabytków", przebiegający głównie przez tereny leśne Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Chocianowskie". Na jego trasie znajdują się liczne zabytki architektury.
  • Szlak niebieski, zlokalizowany na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, przebiegający wśród lasów i wydm, łączący miejscowości: Przemków, Gromadka i Chocianów.
  • Szlak zielony „Leśny", łączący Bolesławiec i Legnicę, prowadzący przez zachodnie tereny Borów Dolnośląskich, „Dolinę Czarnej Wody" i „Lasy Chocianowskie". Szlak ten może być również pokonywany rowerem.
  • Szlak czerwony „Lasy Chocianowskie", biegnący przez Równinę Szprotawską i łagodnie pofałdowaną Wysoczyznę Chocianowską.
  • Wokół Chocianowa utworzono ścieżkę (pętlę) rowerową o przebiegu: Chocianów –Uroczysko „Czarne Stawy" – Jakubowo Lubińskie – Pogorzeliska – Chocianów. Ścieżka ma długość ok. 30 km i została urządzona przy udziale nadleśnictwa.