Lista aktualności Lista aktualności

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY W PROJEKCIE „DOBRE Z LASU”

Nadleśnictwo Chocianów zaprasza do współpracy podmioty gospodarcze lub osoby prowadzące działalność gospodarczą, które chciałyby otworzyć i prowadzić sklep lub stoisko, oferujące zdrowe produkty pochodzące z polskich lasów, pod marką „Dobre z Lasu”.

Projekt „Dobre z Lasu”, realizowany przez Lasy Państwowe, ma na celu promowanie dziczyzny, miodów oraz płodów runa leśnego pochodzących z polskich lasów.  Jednym z celów projektu jest umożliwienie dostępu do ekologicznej, naturalnej i zdrowej żywności. Realizacja tego zadania jest możliwa dzięki prowadzonej przez polskich leśników zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarce leśnej. Pozwala ona na korzystanie z dóbr, które daje las, bez wyrządzania mu szkody i zaburzania naturalnej harmonii. Powyższe cele mogą być zrealizowane dzięki wprowadzeniu na rynek polski  marki „Dobre z Lasu” dającej gwarancję, że żywność, którą mamy w dłoni, jest zdrowa i smaczna. To także symbol gospodarowania zasobami przyrody w sposób zrównoważony i zgodny z misją Lasów Państwowych oraz oparty  na zasadzie równomiernego zaspokajania potrzeb obu współzależnych od siebie stron – lasu i ludzi.

Marka „Dobre z lasu” to znak towarowy Lasów Państwowych pełniący funkcję społeczno-promocyjną projektu. Logotyp „Dobre z lasu” to świadectwo naturalnego pochodzenia surowców i najwyższej jakości produktów.

Lasy Państwowe oferują współpracę na zasadzie franczyzy, w której sklep „Dobre z Lasu” jest własnością lub zarządzany jest przez niezależnego Operatora, prowadzącego działalność gospodarczą na swój koszt i ryzyko, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Operatorem a Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych (RDLP) we Wrocławiu ul. Grunwaldzka 90, 50-357 Wrocław. Franczyza marki „Dobre z Lasu” może być realizowana w różnych wariantach, dostosowanych do potrzeb i możliwości Operatora:

1) Lokal przeznaczony na sklep „Dobre z Lasu” należy do Operatora a wyposażenie sklepu stanowi własność Lasów Państwowych – rekomendowana powierzchnia lokalu 60-100 m2 ;
2) Lokal i wyposażenie sklepu „Dobre z Lasu”  należą do Operatora - rekomendowana powierzchnia lokalu 60-100 m2;
3) Operator uruchamia stoisko – Punkt Promocyjny „Dobre z lasu” w istniejącym sklepie - minimalna powierzchnia stoiska 4 m2.

Podmiot,  który zdecyduje się na podjęcie współpracy może liczyć na wsparcie przy otwarciu sklepu, materiały promocyjne oraz edukacyjne, ulotki, konkursy dla klientów, zakładka na stronie www.dobrezlasu.pl., udostępnienie sklepu internetowego, realizacja zamówień dla Nadleśnictw z obszaru RDLP, okresowe szkolenie pracowników, specjalne ceny zakupu u producentów zakwalifikowanych jako „Dobre z Lasu”. Wsparcie merytoryczne zapewnia Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych.

Dodatkowe informacje o projekcie i sklepie można znaleźć na stronie: http://www.dobrezlasu.pl

Współpraca nawiązana zostanie w drodze konkursu na podstawie umowy na zasadach franczyzy.

Podmioty zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu pod adresem:  chocianow@wroclaw.lasy.gov.pl lub telefonicznie 76 818 35 00  w terminie do 25.11.2021 r.