Lista aktualności Lista aktualności

Okresowy zakaz wstępu

INFORMACJA
o gruntach Nadleśnictwa, na których zostanie wprowadzony okresowy zakaz wstępu

 

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy o lasach, tj. w związku z planowanymi w 2021 r. pracami gospodarczymi stwarzającymi zagrożenie dla osób postronnych, wprowadza się okresowy zakaz wstępu na wymienione obszary których wykaz jest zamieszczony poniżej (aktualizacja na dzień 10.02.2021r.).

Szczegółowe terminy wprowadzonych zakazów określone zostaną na tablicach ostrzegawczych zlokalizowanych przy przedmiotowych obszarach leśnych.

Wykaz będzie również dostępny w siedzibie Nadleśnictwa Chocianów.