Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Chocianów
Nadleśnictwo Chocianów
76 81 83 500
76 81 83 506

ul. Kościuszki 23
59-140 Chocianów

 

Punkt Alarmowo Dyspozycyjny
Nadleśnictwa Chocianów

 

Czynny w okresie sezonu pożarowego (marzec-październik) codziennie w godz. 10.00 - 20.00. Numer kontaktowy 76 81 83 523.

Nadleśniczy
Jacek Wiśniewski
76 81 83 500
Zastępca Nadleśniczego
Paweł Pawłowski
76 81 83 500
Główna Księgowa
Wanda Ławniczak
76 81 83 500
Sekretarz
Małgorzata Porucznik
76 81 83 500
Inżynier Nadzoru
Damian Mordas
76 81 83 500
Komendant Straży Leśnej
Krzysztof Zgutka
76 81 83 500

Dział Gospodarki Leśnej

Piotr Porucznik
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. Użytkowania Lasu i Marketingu
Tel.: 76 81 83 500 wew. 334, 606 909 421
Piotr Motyl
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. Stanu Posiadania, BHP
Tel.: 76 81 83 500 wew. 332, 600 025 679
Fabian Jeda
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. Hodowli Lasu
Tel.: 76 81 83 500 wew. 331, 608 592 326

Dział Finansowo-Księgowy

Ewa Mazan
Księgowa
Tel.: 76 81 83 500 wew. 613
Anna Pielech
Księgowa
Tel.: 76 81 83 500
Dominika Bury
Księgowa
Tel.: 76 81 83 500 wew. 600
Joanna Czernicka
Księgowa
Tel.: 76 81 83 500 wew. 672, 606 909 471

Stanowisko ds. pracowniczych

Marta Stankiewicz
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 76 81 83 500 wew. 131, 608 592 454
Beata Oleksy
p.o. Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 76 81 83 500 wew. 615, 608 592 301

Dział administracyjno-gospodarczy

Martyna Jeda
Specjalista ds. Administracyjnych
Tel.: 76 81 83 500 wew. 673, 784 049 463
Marcin Muzyka
Specjalista ds. Infrastruktury i Zamówień Publicznych
Tel.: 76 81 83 500 wew. 674, 791 200 052
Wiktoria Bereżewska
Referent ds. administracyjnych
Tel.: 76 81 83 500, 608 592 245

Straż Leśna

Tadeusz Reszewicz
Starszy Strażnik Leśny
Tel.: 76 81 83 500 wew. 222, 784 049 406